Reference zateplení   Reference stavby

ZOO Ostrava
Přestavba pavilonu vodního ptactva na pavilon evoluce (2012–2013)